Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


WŁADZE GMINY KRZEMIENIEWO


Wójt Gminy Krzemieniewo
Radosław Sobecki


- KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY -


Zastępca Wójta
Joanna NowackaSekretarz Gminy
Katarzyna SpychajSkarbnik Gminy
Dorota Andrzejewska- RADA GMINY KRZEMIENIEWO -


Przewodniczący
Mirosław Krysztowiak


Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Adamczak
KOMISJA
REWIZYJNA

Przewodniczący:
Piotr Majchrzak


Roman Długi
Henryka Przybylska
Aleksandra Kolasińska
KOMISJA SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodnicząca:
Henryka Przybylska


Roman Długi
Michał Michalski
Krystian Dutkiewicz
KOMISJA KULTURY,
OŚWIATY I POMOCY SPOŁECZNEJ

Przewodniczący:
Michał Michalski


Katarzyna Wysocka
Jolanta Adamczak
Krystian Dutkiewicz
Marcin Kmieć
Tomasz Adamczak
KOMISJA OCHRONY
ŚRODOWISKA, ROZWOJU I GOSPODARKI

Przewodniczący:
Leszek Kruk


Andrzej Banaszak
Mirosław Wasiółka
Bernadeta Busz
- SOŁTYSI GMINY KRZEMIENIEWO -

Informacje o Sołtysach poszczególnych wsi znajdują się tutaj