Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


Krzemieniewski Uniwersytet III Wieku


27 sierpnia 2019 roku obyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia KUTW

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Więcej informacji o działalności Uniwesytetu na stronie www.kutw.krzemieniewo.pl