Krzemieniewski Uniwersytet III Wieku


27 sierpnia 2019 roku obyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia KUTW

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Więcej informacji o działalności Uniwesytetu na stronie www.kutw.krzemieniewo.pl